Letovanje u Sutomoru

Sutomore – odmori?te za radni?ku klasu. Pro?le 2008. godine sam proveo 7 dana u ovom crnogorskom gradiću (mada poštenih gradova i nema Wink ) i proveo se fenomenalno, more, sunce i dobro dru?tvo pravi recept za dobor provod. Išao sam u sopstvenom aranžmanu bez agencija i ostalih čuda. “Novi” tunel posle Podgorice omogućava da se jako brzo stigne do Sutomora tako da je put mnogo kra?i i lak?i. Elem, u samom Sutomoru ima sme?taja na pretek pogotovo za one koji nisu mnogo zahtevni i imaju ograni?eni bud?et. Sme?taj se lako pronalazi (ja sam bio usred sezone oko 15. jula) i cene su jako prihvatljive, varirale su od 7-9 Eura po krevetu, svi ho?e preko toga da naplate 1.5 Eur-o kao boravi?nu taksu koju naravno niko ne pla?a tako da ako ste malo uporni ne?e te je ni vi platiti. S obzirom da je pro?le godine bilo moje prvo letovanje posle 1996. ne zamerite ako sam se odu?evio ovim mo?da preterano, verujem da ima mnogo boljih letovali?ta, ali i ovo je meni sasvim ok. Ono ?to je jo? va?no za Crnu Goru je da u Sutomoru uvek ima vode, restorani su jeftini, pla?a ogromna. Zamerka je lo? saobra?aj, tj. povezanost gradova na primorju, saobra?a 3 autobusa dnevno do Budve i u nastavku do Herceg Novog . Konkretno u Sutomoru bi grad mogao da bude mnogo ?istiji i pla?a malo praznija, ali da ne tra?imo previ?e, koliko para toliko muzike.

Sutomore – odmori?te za radni?ku klasu.

Prošle 2008. godine sam proveo 7 dana u ovom crnogorskom gradi?u (mada po?tenih gradova i nema ) i proveo se fenomenalno, more, sunce i dobro dru?tvo pravi recept za dobor provod. I?ao sam u sopstvenom aran?manu bez agencija i ostalih ?uda. “Novi” tunel posle Podgorice omogu?ava da se jako brzo stigne do Sutomora tako da je put mnogo kra?i i lak?i. Elem, u samom Sutomoru ima sme?taja na pretek pogotovo za one koji nisu mnogo zahtevni i imaju ograni?eni bud?et. Sme?taj se lako pronalazi (ja sam bio usred sezone oko 15. jula) i cene su jako prihvatljive, varirale su od 7-9 Eura po krevetu, svi ho?e preko toga da naplate 1.5 Eur-o kao boravi?nu taksu koju naravno niko ne pla?a tako da ako ste malo uporni ne?e te je ni vi platiti. S obzirom da je pro?le godine bilo moje prvo letovanje posle 1996. ne zamerite ako sam se odu?evio ovim mo?da preterano, verujem da ima mnogo boljih letovali?ta, ali i ovo je meni sasvim ok. Ono ?to je jo? va?no za Crnu Goru je da u Sutomoru uvek ima vode, restorani su jeftini, pla?a ogromna. Zamerka je lo? saobra?aj, tj. povezanost gradova na primorju, saobra?a 3 autobusa dnevno do Budve i u nastavku do Herceg Novog . Konkretno u Sutomoru bi grad mogao da bude mnogo ?istiji i pla?a malo praznija, ali da ne tra?imo previ?e, koliko para toliko muzike.