Pijani deda :)

Da duvam ili da vučem? Ni organi reda nisu ostali ravnodušni.